Ponent: La CUP presenta un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació de les ARES de Ponent

La CUP va presentar ahir un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) de les ARES de Ponent, dictada pel PTOP el 13 de març de 2009. Es tracta de les ARES projectades als municipis d’Almacelles, Balaguer, Les Borges Blanques, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega.

Després que la CUP presentés al·legacions a l’aprovació provisional del PDU de Ponent, sense que les mateixes fossin resoltes per part del Departament, que de totes formes va elevar a definitiu el PDU en data 13 de març de 2009; la CUP va formular recurs de reposició en via administrativa el passat 16 de juliol de 2009, que tampoc no ha estat resolt per la conselleria, quedant desestimat per silenci administratiu contra el qual ha interposat aquest dijous recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’acció legal s’emmarca dins la campanya que la CUP ha dut a terme en contra de les ARES a Ponent, que ha consistit en difusió de cartells i tríptics a les comarques de Ponent, així com la realització de dues conferències amb arquitectes i juristes a Lleida i a Tàrrega, en entendre que les àrees residencials estratègiques 'responen a un tipus de creixement urbanístic insostenible, violen l’autonomia municipal , impedeixen la participació ciutadana, vulneren la distribució de poders en sostreure la iniciativa legislativa al Parlament, atorguen als equipaments públics projectats dins de les ARES un caràcter no obligacional sinó 'indicatiu' per als poders públics.